Μέ τούς ?κλελεγμένους, Περιφερειάρχη καί Δημάρχους τ?ς Μητροπολιτικ?ς Περιφερείας Πατρ?ν, ?πικοινώνησε τήν Δευτέρα 3.6.2019, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομος, πρός τούς ?ποίους ε?χήθηκε τά δέοντα καί παραλλήλως ?πέστειλε τάς ?ς κάτωθι, συγχαρητηρίους ?πιστολάς.