Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης πρόκειται να επικαιροποιήσει τον Πίνακα Εθελοντών που μπορούν να συνδράμουν την Λιμενική Αρχή σε περιπτώσεις πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης.
Ειδικότερα μπορούν να συμπεριληφθούν εκτός των παράκτιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των εταιρειών διακίνησης πετρελαίου, αναγνωρισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας, που κατά κανόνα ενεργοποιούνται κατά…