είναι προφανώς γνωστή η κατάρρευση μεγάλου τμήματος του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Βασίλειο και από την διασταύρωση αυτού με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου ( από το κατάστημα ΟΛΥΜΠΙΚΟ περίπου ) και προ του καταστήματος ΤΑΜ ΤΟΥΜ,
Αν δεν την γνωρίζετε την κατάσταση αυτή, παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφίες που σας στέλνουμε και διενεργήσετε επιτόπια θεώρηση .
Η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη, απαράδεκτη και προσβλητική για τους δημότες και επισκέπτες (πολλούς) της περιοχής, αφού είναι άμεσος ο…