Με απόφαση του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ του ΚΟΔΗΠ.
Ελήφθησαν όλα τα μέτρα ασφάλειας, που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας, με σκοπό την προφύλαξη από την πανδημία του κορονοϊού.
Τα μέτρα πρόληψης, απαιτούσαν την συνεργασία με τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών αλλά και την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού για τον οποίο η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, δεν χρηματοδότησαν τον…