Επίσκεψη του Γιώργου Ρώρου και της ΩΡΑ Πατρών στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Καρδάση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23.04.2019.
Στην εγκάρδια συζήτηση που ακολούθησε αποτυπώθηκε η πορεία του ΕΑΠ, η κατάσταση σήμερα αλλά και οι προοπτικές του τρίτου Πανεπιστημιακού ιδρύματος της Πάτρας, του μοναδικού στην Ελλάδα, όμως, που στηρίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη περαιτέρω σύνδεσης του ΕΑΠ με την…