>Στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, συζητήθηκε το θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020».
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως ισχυρίζονται έχουν μεγάλες πολιτικές διαφορές, για μια ακόμη φορά ταυτίστηκαν πλήρως και δεν έδωσαν θετική ψήφο, ενώ…