Και δεύτερο υπερσύγχρονο σκάφος βαθέων υδάτων και πολλαπλών ρόλων καταπλέει στο λιμάνι της Πάτρας σύμφωνα με νέα αναγγελία άφιξης της εταιρείας IONIAN SHIPPING AGENCY που έχει αναλάβει την πρακτόρευση του. 
 Το τελευταίας γενιάς σκάφος βαθέων υδάτων και πολλαπλών ρόλων EDT HERCULES, ναυπηγημένο το 2014, με την ασυνήθιστη πλώρη, X-BOW®, δηλαδή του ανεστραμμένου τόξου, που επαναπροσδιόρισε τη θαλάσσια ναυπηγική και μηχανική.
Ο σχεδιασμός της γραμμής κύτους X-BOW έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία…