Ευχαρίστησε ο Τζέφρι Πάιατ τον Νίκο Παπαδημάτο για την δήλωση που έκανε ανήμερα της παρουσίας του πρέσβη των ΗΠΑ στον ποδηλατικό αγώνα. Αυτό έπιασαν οι κεραίες της στήλης το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Γεωργίου. Πέρα, όμως, από την ευγενική του πρωτοβουλία ο Τζ. Πάιατ έδειξε ότι ήταν ενήμερος όχι μόνο για εκείνους που τον κήρυξαν «ανεπιθύμητο» στην Πάτρα, αλλά και για εκείνους που αξιολόγησαν ότι επρόκειτο για εσφαλμένη συμπεριφορά απέναντί του. Κοντολογίς, τίποτα δεν πέφτει…