Αυτή είναι η εικόνα της οδού Αγίου Γεωργίου την περίοδο της πανδημικής καραντίνας. Αυτή έπρεπε να είναι η καθημερινή εικόνα της Αγίου Γεωργίου διότι αυτός ήταν και ο λόγος της διαπλάτυνσής της. Να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και ανάσα για όλους.
Μόνον αυτό δεν ισχύει όμως στην καθημερινότητα. Η πλειοψηφία των οδηγών ερμηνεύει τον ελεύθερο δρόμο ως ελεύθερο παρκινγκ.

Μ.Ρ.