Από τον Δήμο Πατρέων έχει ανακοινωθεί ότι και για την Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής δεν θα διατεθούν προσκλήσεις για τις εξέδρες.
Ελάχιστος χώρος της κεντρικής εξέδρας θα παραχωρηθεί αποκλειστικά στους προσκεκλημένους (ξένες διπλωματικές αποστολές και ξένους επισκέπτες).
Από την Δημοτική Αρχή, εκφράζεται η ελπίδα ότι θα γίνει και φέτος κατανοητή η επιλογή της από τους εκπροσώπους των φορέων που είχαν στο παρελθόν προσκλήσεις.