Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης Πυροπροστασίας του Δήμου, κατά την Αντιπυρική Περίοδο.
Οι ειδικότητες αφορούν: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα – μικρά Πυροσβεστικά 4Χ4), δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων που κατέχουν Γ κατηγορίας Δίπλωμα, δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα – Τρακτέρ), ένα (1) άτομο …