Εκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος.
Η διοίκηση υποστηρίζει ότι με ευθύνη των πανεπιστημιακών που προκάλεσαν τη διακοπή της συνεδρίασης θα προκληθούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα ενώ οι κοσμήτορες επισημαίνουν ότι με ευθύνη του ο πρόεδρος απώλεσε την πλειοψηφία στη ΔΕ.
Πρόκειται ούτως ή άλλως για ασυνήθιστο (αν όχι πρωτόγνωρο) γεγονός να έχει χάσει την πλειοψηφία μία διοίκηση που επιλέγεται και…