Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών – Κωστής Παλαμάς, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ στο οποίο συμμετέχει, φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από πέντε συνεργαζόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η 3η Διεθνής Συνάντηση (Transnational Meeting) του προγράμματος.
Το …