Το Πανεπιστήμιο Πατρών επισκέφθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσε?ας- Ιωα?ννης Ζω?ρας με τους αντιπρόεδρους του ΕΑΠ, στο πλαίσιο Εθιμοτυπικής Επίσκεψης επί τη αναλήψει των καθηκόντων της νέας Πρυτανικής Αρχής.
Τον Πρόεδρο του ΕΑΠ καθηγητή Οδυσσε?α- Ιωα?ννη Ζω?ρα και τους  Αντιπροέδρους καθηγητές κ.κ. Ευστα?θιο Ευσταθο?πουλo (Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας), Γεώργιο Σκρουμπή (Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) και Κωνσταντι?νο Καραμα?νη…