Το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στην προσπάθειά του για ενίσχυση της εθελοντικήs αιμοδοσίας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα, διοργανώνει αιμοληψία σε συνεργασία  με τον Δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου  την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 9.00 …