Όπως κάθε χρόνο τον μήνα Αύγουστο, έναν μήνα ιδιαίτερα επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών, το Πανεπιστήμιο οργανώνει εθελοντικές ομάδες φύλαξης, που περιπολούν στην Πανεπιστημιούπολη τις βραδινές ώρες (22.00 – 2.00 π.μ.). Όσα μέλη της κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στις «βραδινές διαδρομές», μπορούν να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους μέχρι τις 24/07/2015 στα τηλέφωνα: 2610-996605 & 2610-997993 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rectorate@upatras.gr(link sends e-mail).