Τα μέτρα ελάφρυνσης  των δημοτών από την πανδημία του κορωνοϊού, που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων και προβλέπουν μεταξύ άλλων, απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.