Πάτρα: Εγκαινιάστηκς το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών  Οι υπηρεσίες που παρέχονται

Πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα εγκαίνια για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών αιτούντων άσυλο (ΣΤΕΓΗ PLUS +) στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» η PRAKSIS και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων που αιτούνται άσυλο (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ).

Στην Αθήνα λειτουργεί από τις 9 Ιανουαρίου 2014 Κέντρο Φιλοξενίας που παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε σαράντα (40) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα Κέντρο Φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτες μητέρες με παιδιά), αιτούντων άσυλο.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια)
Ψυχοκοινωνική στήριξη
Νομική συνδρομή
Ιατρονοσηλευτική φροντίδα
Υπηρεσίες διερμηνείας / διαμεσολάβησης
Υπηρεσίες συνοδείας
Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής
Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας
Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
Διασύνδεση με την αγορά εργασίας για ενηλίκους

Τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας στην Αθήνα έχει αναλάβει η PRAKSIS σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενουμένων).

Στην Πάτρα, η PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντων άσυλο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τις αντίστοιχες δράσεις για τις ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο.