Τό Σάββατο 5 Μαρτίου ?.?. ?τελέσθησαν στήν Πάτρα ?πό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομο, τά ?γκαίνια το? ?ερο? Ναο? το? ?σίου Παϊσίου το? ?γιορείτου (Παρεκκλήσιον το? ?ερο? Ναο? ?γίου Νικολάου Πατρ?ν).
Τήν παραμονή ?γινε ? κατάθεσις τ?ν ?ερ?ν Μαρτυρικ?ν Λειψάνων ?πό τόν Σεβασμιώτατο καί ?ν συνεχεί? ?τελέσθη ? μέγας ?σπερινός, χοροστατο?ντος το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρ?ν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατο?ντος το? Θεοφιλεστάτου ?πισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
?…