Το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, διοργανώνει εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στην πλατεία Γεωργίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Από Μεσογειακή Αναιμί…