Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 αναφέρονται τα παρακάτω: “Η Ο.Ε. των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 αισθάνεται την ανάγκη να προβεί σε διευκρινήσεις αναφορικά με τον ρόλο και την αποστολή της.
– Η Ο.Ε. δεν είναι πολιτικό σώμα ή…