Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας την προηγούμενη εβδομάδα διενήργησε κοινό έλεγχο με την Επιθεώρηση Εργασίας και συγκεκριμένα με το τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στους μεγάλους εργασιακούς χώρους στο κέντρο της Πάτρας. Και μέσα από αυτόν το έλεγχο φάνηκε ότι οι εργοδότες αρκούνται στις μεγάλες και εντυπωσιακές βιτρίνες των καταστημάτων τους χωρίς όμως να παρέχουν τα βασικά στους…