Το Σαββατοκύριακο, 25–26 Ιουνίου 2016, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στη δεξαμενή νερού του Πανεπιστημίου θα υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση.
“Σας παρακαλούμε για λελογισμένη χρήση του νερού κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Επίσης, όπως μας ενημέρωσε η Δ.Ε.Η., την Κυριακή το πρωί, ενδέχεται να υπάρξει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διάρκειας περίπου μίας ώρας, στον υποσταθμό Α1”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.