Σε συνεδρίασή του, το συμβούλιο του «Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πατρών» αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του στις δίωρες διακοπές εργασιών της ΟΔΥΕ από τις 09:00 έως τις 11:00, από την Τετάρτη 16/9 έως και την Παρασκευή 18/9.