Στις 18 και 19 Ιουνίου πραγματοποιούνται στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα οι δυο τελευταίες, εθελοντικές αιμοδοσίες του προγράμματος της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ειδικότερα, η Πάτρα αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του προγράμματος αιμοδοσιών που υλοποιείται σε συνεργασία της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με στόχο να συγκεντρωθούν σημαντικές ποσότητες αίματος που θα προσφερθούν σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από…