Τέλειωσε το διάλειμμα από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους στην Πάτρα, όπως και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία λόγω του κορονοϊού.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών δεν είναι η ίδια με εκείνη που επικρατούσε τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, παραμένει αισθητά καλύτερη σε σύγκριση με τα στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Πάτρα του προηγούμενου Ιανουαρίου.
Για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης ανατρέξαμε στο δελτίο τιμών ατμοσφαιρικής…