Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου, φυτεύτηκαν 75 δέντρα και θάμνοι στην περιοχή της Δάφνης και άλλα 21 δέντρα στην πλατεία Καζαντζάκη.
Από τη Διεύθυνση γίνεται γνωστό, ότι τις επόμενες μέρες, θα συνεχίσει με καθαρισμούς χόρτων, δεδομένου ότι η εποχή του κλαδέματος τελείωσε.