Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, και ώρα 11:00 π.μ. ορίζεται να λάβει χώρα στα γραφεία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, 
«Το Σπίτι του Ηπειρώτη, (Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος) η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα:
– διοικητικός και οικονομικός απολογισμός,
– προγραμματισμός και προϋπολογισμός έτους,
– εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού: ανακύπτοντα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως κάθε φορά συμβαίνει στην πρώτη συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική…