Μετά από τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποσυμφόρηση των φυλακών, το φαινόμενο του υπερπληθυσμού των καταστημάτων κράτησης, επανέρχεται, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στην Ελλάδα.
Στην ειδική έκθεση, που αποτελεί προϊόν επισκέψεων και αυτοψίας ειδικών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής σε χώρους κράτησης, παρατηρούνται θεαματικές υπερβάσεις:
@ στα Καταστήματα Κράτησης Κέρκυρας (προβλεπόμενες θέσεις 138,…