Πλαστά 50ευρα κυκλοφορούν στην Πάτρα, την τελευταία εβδομάδα. Θύματα έπεσαν καταστηματάρχες, οι οποίοι ανακάλυψαν έκπληκτοι τα πλαστά 50ευρα ανάμεσα στις εισπράξεις τους.

Πρόκειται για πιστή αντιγραφή των γνήσιων χαρτονομισμάτων και δύσκολα μπορεί κάποιος να διακρίνει τις διαφορές.