Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σας παρακαλεί να έλθετε, στην Αίθουσά της (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
Κατακύρωση Πρακτικών Δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου», ανάδειξη μειοδότη…