Του Μιχάλη Βασιλάκη vasilak@pelop.gr

Υπαναχώρησαν τελικά οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που αντιδρούσαν με τις προτεινόμενες πεζοδρομήσεις και υπερψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση που έφερε η δημοτική αρχή με τις παρατηρήσεις τους. Προφανώς, εκτίμησαν ότι θα ήταν αδύνατο να σηκώσουν το πολιτικό και κοινωνικό βάρος που θα επέφερε η αρνητική ψήφος τους και κατά συνέπεια η απένταξη των παρεμβάσεων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που τις περιλαμβάνει.
Την παραμονή της συνεδρίασης οι…