Ο Δήμος Πατρέων, συνεχίζοντας την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, άρχισε από την Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, το έργο ασφαλτόστρωσης των δρόμων, που θα συνεχίσει και σε άλλες Κοινότητες των Δ.