Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες Εισαγωγικές Εξετάσεις των Μουσικών Σχολείων και την επιλογή των μαθητών/τριών της Α’ Γυμνασίου Σχ. Έτους 2020-2021.
1. Χρόνος Εξετάσεων
Με τις υπάρχουσες συνθήκες (πανδημία Κορωνοϊού) δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Πιστεύουμε όμως ότι θα διεξαχθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου.
2. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις (όταν αυτές οριστούν από…