Σχέδιο εργασιών για την αποξήλωση και διαχείριση υλικών αμιαντοτσιμέντου ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά παλαιό αγωγό ύδρευσης που βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας (οδός Σουνίου), ενώ το συνολικό βάρος των υλικών που θα αφαιρεθούν είναι περίπου 3 τόνοι. Η μέθοδος αφαίρεσης, όπως και η συλλογή των υλικών, θα πραγματοποιηθεί με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και προφυλάξεις. Παράλληλα, η διαδικασία θα συνοδευτεί και…