Καθώς προχωράει η διαδικασία για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας, υπάρχουν ζητήματα σε εκκρεμότητα που καλείται να τακτοποιήσει ο Δήμος, στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση. Ιδιαίτερη συζήτηση είχε προκαλέσει την περίοδο πριν και μετά την οριστική παραχώρηση το ζήτημα των κατασκευασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία νομιμοποίησης μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα….