Τη σύμβαση του έργου «Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χάραδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας» υπέγραψε μαζί με τον ανάδοχο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Βάσει αυτής, προβλέπεται να εκτελεστούν στον ποταμό Χάραδρο εργασίες συντήρησης στα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά του ποταμού, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
Για τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών θα πραγματοποιηθούν…