Οι ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Ηφαίστου βρίσκονται στον πίνακα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, η οποία συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί με συνολικά 13 θέματα, στο κτίριο του Λαδόπουλου.
1. Ανάκληση της αδείας λειτουργίας καταστήματος KΑΦΕ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Χ.Π. επί της οδού ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22 στην Πάτρα ιδιοκτησίας του κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας-…