Τουλάχιστον, μέχρι και την τρέχουσα φάση, μία ταχύτητα δεν υπάρχει στη φιλελεύθερη περιοχή, όπου αναπτύσσονται διάφορες ορατές και αόρατες πρωτοβουλίες, που εν μέρει αφορούν τον Δήμο, εν μέρει τις ισορροπίες μεταξύ πολιτικών πυρήνων, τους ανταγωνισμούς, τις διαφορετικές επιδιώξεις. Αλλά και τις ιδεολογικές διαφορές.
Οι ειδήσεις χθες Παρασκευή, μέσα σε μια εορταστική δίνη, ήταν δύο:
@Ο ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ είχε συναντήσεις με επιτελικά στελέχη του κόμματος. Φέρεται ότι συνάντησε κατ’ αρχήν φιλικό…