Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26/6/2020 δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων για απλή χρήση σε αιγιαλούς και παραλίες από τρίτους για την εγκατάσταση καντινών, δεν θα πραγματοποιεί προκειμένου να υπάρξει αλλαγή – βελτίωση των όρων ( προσαρμογή κάποιων) της σχετικής διακήρυξης προς εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο του Δήμου, όσο και των ενδιαφερομένων και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.
Οι περιοχές για τις οποίες θα γίνει η δημοπρασία είναι η…