Στο πλαίσιο εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου και δομικών επεμβάσεων σε υφιστάμενες υποδομές του αυτοκινητόδρομου, ξεκινούν εργασίες στη Γέφυρα Β601 (ΧΘ 205,3) της Περιμετρικής Πατρών, για τις οποίες είναι απαραίτητη η υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 204,600 και Χ.Θ. 205,950. Συγκεκριμένα, θα γίνει αποκλεισμός του δεξιού κλάδου (κατεύθυνση προς Πύργο) από τις 15 Ιουνίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020. Η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται από τον αριστερό…