Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, έχοντας υπόψη τον ελλιμενισμό πολεμικών πλοίων στο Βόρειο λιμένα Πάτρας, γνωστοποιείται ότι τροποποιείται η ημερομηνία και ώρα έναρξης εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βόρειο Λιμένα Πάτρας που είχε γνωστοποιηθεί με προηγούμενο δελτίο τύπου και ορίζεται ως νέα ώρα η 06:00 της Παρασκευής 11-03-2016.
Κατά τα λοιπά υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έως την Καθαρά Δευτέρα 14-03-2016 και ώρα 07:00΄), ισχύουν ως έχουν ήδη…