Στην ανάπλαση του χώρου απέναντι στο Κάστρο του Ρίου που τώρα λειτουργεί ως πάρκινγκ και .