Τουλάχιστον εδώ και μία τριετία είναι έτοιμη η νέα Μονάδα Σπαστικών Παιδιών – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στην περιοχή της Παραλίας Πατρών και σε λειτουργία δεν έχει τεθεί ακόμα.
Η μονάδα κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με εργολαβία προϋπολογισμού 2.644.500 ευρώ. Το 2017 ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση του ποσού των 225.000 ευρώ για την προμήθεια του εξοπλισμού του που ήταν η μόνη εκρεμμότητα για τη…