Μετά από εντολή της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, συγκροτούνται άμεσα συνεργεία από την Α΄ ΔΟΥ Πατρών για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης βιβλίων, της έκδοσης φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων) και την ορθή υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ.
ΕΛΕΓΧΟΙ
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Π» και του Σωτήρη Παπανδρέου, οι επιτόπιοι έλεγχοι στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, θα ξεκινήσουν άμεσα και με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις…