Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Τιμολέοντος & Χριστίνας Εμμανουήλ Μανώλη στην 89η συνεδρίασή του αποφάσισε για την προικοδότηση απόρων κορασίδων εκ της πόλεως των Πατρών, οι οποίες θα είναι άπορες, άγαμες, ορφανές πατρός, διά κλήρου.
Οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν αιτήσεις από 30/3/2016 έως τις 14/4/2016, στη Γραμματεία του Κληροδοτήματος (Μαιζώνος και Βότση), μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένης.
2. Πιστοποιητικό Δήμου Πατρέων για την οικογενειακή της…