Σε καταγγελία, όσον αφορά στη διενέργεια εράνων από αετονύχηδες, που χρησιμοποιούν το όνομα της Μέριμνας, για να προσποριστούν παράνομα περιουσιακά οφέλη, προχώρησε, με ανακοίνωσή της, η πρόεδρος του Δ.Σ. του Παιδαγωγικού Κέντρου, Γεωργία Κοκκίνου.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση-καταγγελία της αναφέρει τα εξής:
«Μετά από πληροφόρηση από φορείς της Πόλης μας, ότι διάφορα άτομα παρουσιάζονται ως συνεργάτες του ΜΕΡΙΜΝΑ και περιφέρονται πωλούντες διάφορα αντικείμενα, δηλώνοντας ότι οι εισπράξεις…