Το 1970 στην Πάτρα είχαμε συνολικά 44 κινηματογράφους, εκ των οποίων οι 12 ήσαν χειμερινοί. Το νούμερο είναι εντυπωσιακό. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολλές από τις παλιές αίθουσες έκλεισαν ή παροπλίστηκαν αφήνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ως ανάμνηση του λαμπρού παρελθόντος κάποια ταμπέ…