Απογοήτευση και τάσεις φυγής παρατηρείται σε μεγάλο τμήμα των περίπου 1.300 εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι εξαρτούν το υπηρεσιακό μέλλον τους από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Οι οποίες είναι ακόμα ρευστές
Την πρόθεσή τους να μεταταγούν σε άλλους φορείς έχουν εκφράσει περίπου 90 στελέχη από την οικεία Αποκεντρωμένη, δείγμα της ανασφάλειας που επικρατεί για τον θεσμό.
Ορισμένα στελέχη ήδη έχουν μεταταγεί ή ζητούν να μεταταγούν, κυρίως, σε φορείς που έχουν υψηλότερες…