Τήν Παρασκευή τό βράδυ, 26.6.2020 καί ?ρα 9:00 μ.μ ?ως 1:00π.μ., ? ?ερά ?γρυπνία θά τελεσθ? στόν Νέο ?ερό Ναό το? ?γίου ?ποστόλου ?νδρέου Πατρ?ν, ?που θά προσευχηθο?με γιά μιά ?κόμη φορά γιά τήν πόλη μας καί τήν Πατρίδα μας, ?διαιτέρως δέ γιά τήν Μεγάλη ?κκλησιά, τόν Ναό δηλ. τ?ς ?γίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, λόγ? τ?ν γνωστ?ν δηλώσεων το? τελευταίου καιρο? ?πό τήν γείτονα χώρα.
          Τό χρέος ?λων μας ε?ναι ? προσευχή.
          ?ς ?νώσωμε ?λοι μας τήν φωνή μας ?κετευτικά πρός τόν…